Varumärken
Guider och tips
Kontakt
Våra butiker
Sportshopen vit logo

Du har inga favoriter sparade

Varukorgen är tom

hållbarhetsrapport 2022


När man reflekterar tillbaka över året 2022, så har det verkligen varit ett år som har varit svårt att förutsäga och som på många sätt har bjudit på stora utmaningar. De globala inflationsproblemen tillsammans med en energikris och en mycket bekymmersam säkerhetsordning i Europa har starkt påverkat marknaden och gjort att världen har blivit mer osäker än på många år. Året som man trodde skulle bli återhämtningen efter pandemin har helt avstannat och bilden av en global recession har förstärkts.


Vår utmaning under det kommande verksamhetsåret blir att skapa ännu bättre förutsättningar för vår ekonomiska utveckling inom bolaget samtidigt som vi tillgodoser både det sociala och miljömässiga hållbarhetsarbetet.


"Jag är stolt över hur vi har lyckats genomföra året med alla de utmaningar och svårigheter som vi har stått inför.”, säger Reinert Sörensson, grundare av Swedemount Fashion & Sportswear.


För oss är det självklart att ta vårt hållbarhetsansvar och detta gör vi genom ett hållbart företagande. Vi eftersöker alltid att handla med god moral och affärsetik vilket innebär att vi alltid strävar efter ett ärligt, rättvist och transparant agerade och beslutsfattande. Vårt hållbarhetsarbete strävar även efter att öka det positiva värdeskapandet inom bolaget.


Vårt hållbarhetsarbete startar redan vid ritbordet av våra produkter genom att vi gör medvetna val redan på ett tidigt stadie i designprocessen genom att man medvetet designar bort eventuella riskmoment. Våra inköpare arbetar hela tiden strategiskt med att göra riskbedömningar och ta ansvarsfulla beslut för att minska vår påverkan på miljön.


För oss är det viktigt att ständigt ha en löpande och nära dialog med våra leverantörer för att kvalitetssäkra våra produkter, förbättra arbetsprocesser, effektivisera transporter och tillsammans arbeta vidare mot en hållbar produktion.