Varumärken
Guider och tips
Kontakt
Våra butiker
Sportshopen vit logo

Du har inga favoriter sparade

Varukorgen är tom

ÅTERKALLELSE AV SNORKELMASK


Sportshopen återkallar X-Trail Full Face Snorkel och X-Trail Full Face Snorkel JR med artikelnummer A93054 (XTR-570378) och A93055 (XTR-570377).Orsaken till återkallningen är att Full Face Snorkel har vissa brister i den tekniska dokumentationen och det är därför möjligt att produkten har CE-märkts på felaktiga grunder. Därmed är det osäkert om produktens förmåga att ventilera ut koldioxid på ett korrekt sätt är tillräcklig. Bristande ventilation hos en snorkelmask kan medföra symptom som yrsel och medvetslöshet med kvävning eller drunkningsrisk som följd. Vi har därför valt att göra en frivillig återkallelse, då vi anser att produkten kan utgöra en risk för våra kunder.


Med anledning av detta uppmanar vi er att omedelbart sluta använda produkten och ber er returnera den till oss mot full återbetalning, inget kvitto behövs. Om ni har gett bort snorkelmasken ber vi er vänligen att kontakta berörd person och meddela om denna säkerhetsbrist.


Om ni har frågor gällande denna information är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på e-mail: webb@sportshopen.com eller på tel. 0525-44400.